Centra pomoci drogově závislým

Na webu substitucni-lecba.cz je mj. mapa zobrazující různé typy zařízení, jejichž personál je schopen pomoci závislým osobám. Jedná se o konkrétní adiktologické ambulance, centra metadonové substituce a další specializovaná zařízení.

Pokračujte na původní zdroj

Centra pomoci drogově závislým

Více v kategorii Nelegální návykové látky