Drogová poradna zařízení SANANIM

Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté.

Na webu jsou k dispozici také informační texty o jednotlivých a dalších záležitostech souvisejících s drogovou problematikou.

Odbornou garantkou této poradny je PaedDr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM z.ú.

Pokračujte na původní zdroj

Drogová poradna zařízení SANANIM

Více v kategorii Nelegální návykové látky