Výživa v prevenci nemocí

Zdravý životní styl může podpořit celkovou pohodu člověka, a tím pomoci předcházet vzniku mnoha onemocnění. Zásadní roli přitom hraje výživa, přiměřený pohyb a nekuřáctví. V níže uvedených článcích se dozvíte, jak vám vyvážená a pestrá strava pomůže udržet dobrou kondici a zdraví.


 • Výživa jako ochranný štít

  To, co jíme a kolik toho jíme, může ovlivnit naše zdraví – zejména metabolismus, srdce a cévy. Některé složky potravin mohou pomoci snížit riziko různých onemocnění. Pozitivní vliv na zdraví mají například některé vitaminy a minerály, vláknina nebo některé mastné kyseliny. Nadměrná konzumace jiných složek potravy, zejména živočišných tuků nebo soli, však může mít na zdraví nepříznivý vliv. 

 • Onemocnění související s výživou

  Pojem zdraví není chápán pouze jako pouhá nepřítomnost nemoci, ale podle definice WHO zahrnuje také tělesnou, duševní a sociální pohodu. Počet let života strávených ve zdraví je jedním z měřítek kvality života. 

 • Výživa v prevenci nemocí: antioxidanty

  Organismus je neustále vystaven působení volných radikálů, které pro tělo představují zátěž. Volné radikály způsobují oxidační stres, který se může podílet na vzniku některých onemocnění.

 • Výživa v prevenci nemocí: sekundární metabolity rostlin

  Sekundární metabolity rostlin se nacházejí výhradně v potravinách rostlinného původu. Ačkoli nejsou pro život nezbytné, většina z nich má zdraví prospěšné účinky. Proto jsou sekundární metabolity rostlin (společně s vitaminy, antioxidanty, vlákninou apod.) někdy zahrnovány pod společný pojem „zdraví prospěšné látky“. Vlastnosti některých sekundárních metabolitů rostlin jsou velmi podobné vlastnostem vitaminů.

 • Sekundární metabolity rostlin: výskyt a účinky

  Sekundárním metabolitům rostlin je připisována celá řada zdraví prospěšných účinků. Vědecky podložená data jsou ale u mnoha z nich neúplná nebo tyto účinky nepotvrdila. U některých sekundárních metabolitů rostlin můžeme prospěšné účinky pouze předpokládat.

 • Výživa v prevenci nemocí: vláknina

  V minulosti byla vláknina považována za zbytečný balast. Dnes však již víme, že vláknina z obilovin, luštěnin, ovoce a zeleniny nejen reguluje činnost trávicího systému a ovlivňuje pocit nasycení, ale má i pozitivní účinky na kardiovaskulární systém.