• Obezita a cukrovka

  S obezitou častěji souvisí i určitá onemocnění, které se v učených knihách ukrývají pod pojmem metabolický syndrom. Jedním z nich je cukrovka neboli diabetes. Existují dva typy cukrovky, přičemž cukrovka 2. typu se u obézních vyskytuje 6× častěji než u štíhlých jedinců.

 • Léčba obezity: redukční dieta

  Zdravé hubnutí by nemělo být o extrémním snížení denního energetického příjmu, ale o správném načasování a rozložení jednotlivých jídel dle potřeb a chutí každého z nás. Jídelníček se musí sestavovat „na míru“, každý z nás vykonává jiné povolání, a má jiný energetický výdej. Jiné množství kalorií na den bude potřebovat sekretářka v kanceláři a jiný dělník pracující manuálně 12 hodin denně. Neúnosná dieta by v např. případě těžce pracujícího byla nejen neúspěšná a dlouhodobě neudržitelná, ale i zdraví ohrožující.

 • Obezita v České republice

  Zajímá vás, jak jsme na tom s hmotností my Češi? Poslední data, která máme k dispozici, pochází z roku 2013 a byla vypracována firmou STEM/MARK v rámci projektu „Žij zdravě“. Z celkového počtu 2065 osob, které představovaly reprezentativní vzorek české populace, mělo 35 % dospělých nadváhu a 23 % trpělo obezitou.

 • Obezita a vysoký krevní tlak (hypertenze)

  Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je onemocněním, které zná každý. V dospělé populaci má zhruba ¼ lidí vysoký krevní tlak. Rozdíl mezi obézními a štíhlými je na první pohled patrný. Zatímco ve skupině obézních je cca 45 % hypertoniků, u štíhlých se procentuální hodnota pohybuje těsně pod hranící 10 %. Vysoký krevní tlak je také součástí tzv. metabolického syndromu, spolu s cukrovkou, obezitou a zvýšenou hladinou tuků.

 • Léčba obezity: pohybová aktivita

  Pohyb a aktivita má při redukci hmotnosti své zakořeněné místo a o jejím významu není třeba pochybovat. Zvýšení energetického výdeje však musí jít ruku v ruce alespoň s mírnou redukcí energetického příjmu. Je prokázáno, že samotná pohybová aktivita k dostatečné redukci nevede, redukci můžeme očekávat v horizontu několika měsíců, nikoliv týdnů. Opačný extrém, tedy samotné omezení energetického příjmu s minimem pohybu, zase vede k postupné adaptaci těla na nízký příjem např. ztrátou aktivní tělesné hmoty, resp. svalové tkáně, která je zodpovědná za klidový energetický výdej. Dieta se tak stává neúčinnou a po ukončení redukčního režimu dochází opětovnému vzestupu hmotnosti.

 • Příčina obezity

  „Jen mu to nechte, když mu to chutná.“ „Však on je ve vývinu, on z toho vyroste.“ „Jeho táta je taky robustnější, s tím přece nic nenadělá.“ Určitě znáte i spoustu dalších poznámek a rčení, která jistě několikrát zazněla z úst vašich babiček a maminek, a díky kterým si na návštěvě dáte bez výčitek další porci čokoládového dortu nebo třetí porci jahodových knedlíků.

Doporučené externí zdroje

 • Obezita

  Zdroje věnované obezitě a nadváze u dětí a dospělých, zdravotním rizikům, ke kterým vede obezita, redukční dietě, chirurgickému řešení obezity, zdravé výživě a prevenci obezity.

  Přejít na externí zdroj