Obezita: základní informace


  • Obezita v České republice

    Zajímá vás, jak jsme na tom s hmotností my Češi? Poslední data, která máme k dispozici, pochází z roku 2013 a byla vypracována firmou STEM/MARK v rámci projektu „Žij zdravě“. Z celkového počtu 2065 osob, které představovaly reprezentativní vzorek české populace, mělo 35 % dospělých nadváhu a 23 % trpělo obezitou.

  • Příčina obezity

    „Jen mu to nechte, když mu to chutná.“ „Však on je ve vývinu, on z toho vyroste.“ „Jeho táta je taky robustnější, s tím přece nic nenadělá.“ Určitě znáte i spoustu dalších poznámek a rčení, která jistě několikrát zazněla z úst vašich babiček a maminek, a díky kterým si na návštěvě dáte bez výčitek další porci čokoládového dortu nebo třetí porci jahodových knedlíků.

  • Diagnostika obezity

    Může se zdát velice jednoduché rozpoznat pacienta s nadváhou či obezitou. Může se nám to jevit jako něco, co přece zvládne každý, a to na první zběžný pohled v tramvaji. Lékaři se však v diagnostice neopírají jen o faktor vzhledový, ale zajímají se o dobu vzniku obezity, její vývoj a předchozí snahy o redukci hmotnosti; neméně je zajímá i rodina pacienta a přidružená další onemocnění.