Obezita v souvislostech


 • Obezita a cukrovka

  S obezitou častěji souvisí i určitá onemocnění, které se v učených knihách ukrývají pod pojmem metabolický syndrom. Jedním z nich je cukrovka neboli diabetes. Existují dva typy cukrovky, přičemž cukrovka 2. typu se u obézních vyskytuje 6× častěji než u štíhlých jedinců.

 • Obezita a vysoký krevní tlak (hypertenze)

  Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je onemocněním, které zná každý. V dospělé populaci má zhruba ¼ lidí vysoký krevní tlak. Rozdíl mezi obézními a štíhlými je na první pohled patrný. Zatímco ve skupině obézních je cca 45 % hypertoniků, u štíhlých se procentuální hodnota pohybuje těsně pod hranící 10 %. Vysoký krevní tlak je také součástí tzv. metabolického syndromu, spolu s cukrovkou, obezitou a zvýšenou hladinou tuků.

 • Obezita a zvýšená hladina tuků (dyslipidemie)

  Role obezity u zvýšené hladiny tuků se je nasnadě. U obézních dojde prakticky vždy ke zhoršení již existující poruchy metabolismu tuků. Porucha metabolismu tuků má vliv na celkové naše kardiovaskulární riziko. Hodnoty nemusí být nijak zarážející a donebevolající, naopak.

 • Obezita a spánek

  Vztah mezi nadváhou, obezitou a spánkem je zřejmý. Občas to funguje jako začarovaný kruh. Nedostatek spánku a/nebo nepravidelný spánek vede ke zvýšenému energetickému příjmu v průběhu dne především z důvodu prevence únavy a usínání. Následně dochází k vzestupu hmotnosti a k dalšímu zhoršování kvality spánku.

 • Obezita a onemocnění ledvin

  Obezita představuje rizikový faktor pro vznik onemocnění ledvin, stejně tak jako cukrovka nebo vysoký krevní tlak. U obézních jedinců musejí ledviny pracovat usilovněji a filtrovat více krve, než je běžné (dochází k tzv. hyperfiltraci), aby vyhověly metabolickým požadavkům těla při jeho vysoké hmotnosti.

 • Obezita a dna

  Dna je zánětlivé onemocnění způsobené nahromaděním krystalků kyseliny močové v kloubech při její zvýšené koncentraci v krvi. Zvýšení kyseliny močové v krvi je určeno jak geneticky, tak na jejím rozvoji má velký vliv nevhodná strava – zejména nadměrná konzumace piva a masa. V minulosti se nazývala „nemocí králů“, protože často následovala po přemíře masa a alkoholu. Nyní se přebytek stal standardem vyspělé populace, proto dna postihuje okolo 1–2 % populace.