Dieta při obezitě

Obezita patří k onemocněním, u kterých je dietní léčba nejvýznamnější. Nejde o pouhé uplatnění diety v redukci hmotnosti, ale i o dietní ovlivnění prognózy obézních. Obezita je součástí metabolického syndromu a v tomto smyslu jsou u obézních, kterým se nepodaří redukovat hmotnost, důležitá dietní opatření k zastavení rozvoje aterosklerózy, opatření k prevenci diabetu a opatření k léčbě vysokého krevního tlaku.


  • Jak je definována obezita?

    Obezita patří k onemocněním, u kterých je dietní léčba nejvýznamnější. Nejde o pouhé uplatnění diety v redukci hmotnosti, ale i o dietní ovlivnění prognózy obézních. Optimální je dosažení redukce hmotnosti, to je však u části nemocných neúspěšné.

  • Léčba obezity

    Cílem moderní léčby obezity je redukce tělesné hmotnosti o 5–10 % a udržení dosažené hmotnosti. To je cíl reálný pro každého pacienta. Naopak nereálná snaha o dosažení normální hmotnosti může nemocného od léčby obezity odrazovat.

Související témata

Obezita