Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na  je opakující se nároková dávka, která je vyplácena , aby jim náklady na zajištění nutné dopravy. Na odkazu se dozvíte, kdo přesně může o dávku požádat, jak a kde se o ní žádá a jaká je její výše.

Pokračujte na původní zdroj

Příspěvek na mobilitu

Více v kategorii Zdravotní postižení