Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je vyplácena , aby jim kompenzovala náklady na zajištění nutné dopravy. Na odkazu se dozvíte, kdo přesně může o dávku požádat, jak a kde se o ní žádá a jaká je její výše.

Pokračujte na původní zdroj

Příspěvek na mobilitu

Více v kategorii Zdravotní postižení

Články na NZIP

 • COVID-19: doplňky stravy při pandemii

  Doplňky stravy jsou speciální druhy potravin, které jsou určeny pro doplnění výživově významných látek do organismu. Tyto látky se vyskytují v některých běžných potravinách, často však nejsou obsaženy v dostatečném množství v naší stravě. Jedná se zejména o vitaminy a minerální látky, které jsou důležité pro udržení a posílení zdraví, zejména pak imunitního systému. Ten hraje významnou roli v ochraně před infekcí SARS-CoV-2 a následným onemocněním COVID-19 (ale i dalšími druhy infekce), případně ve zmírnění průběhu již vzniklého onemocnění.

 • Dávky a příspěvky, kam se obrátit

  Potkala vás nepříznivá životní událost jako nemoc nebo těžký úraz? Pečujete o dítě, nemocného člena rodiny nebo starší rodiče? Víte, na co máte v těchto situacích nárok a kam se obrátit? Vyznat se ve složitém systému dávek není vždy jednoduché. 

 • Tlumivé látky: co to je?

  Tlumivé látky tlumí duševní i tělesnou aktivitu a zpomalují reakce. Opioidy a jim podobné látky se v medicíně používají na tlumení silné bolesti, navození spánku a útlumu (sedativa a hypnotika) nebo zklidnění při úzkosti a strachu (anxiolytika). Převažujícím efektem sem patří také organická rozpouštědla, včetně alkoholu.

 • Pivo

  Pivo je alkoholický nápoj, který obsahuje poměrně hodně energie. Výhodný je obsah iontů. U nás je nejvyšší spotřeba piva na světě. Vyšší příjem piva má nepochybně nepříznivé účinky vyplývající z vysokého příjmu alkoholu. U silných pijáků piva jsou častější nádory tlustého střeva. Šest a více piv denně zvyšuje o 20–30 % riziko karcinomu plic. Dánská a kanadská studie prokázaly vztah i k dalším karcinomům.

Doporučené zdroje

 • Národní strategie očkování proti černému kašli (pertusi)

  Výskyt černého kašle (pertuse) od počátku 90. let 20. století v České republice stoupá. V období dospívání a dospělosti je pozorována zvýšená úmrtnost. Dospělí jsou možným zdrojem onemocnění pro novorozence a neočkované děti. Vzhledem k současné epidemiologické situaci Národní imunizační komise (NIKO) doporučuje v podmínkách ČR minimálně jednou v dospělosti aplikaci posilující dávky proti pertusi, jako součást kombinované vakcíny proti diftérii, tetanu a pertusi, obsahující nízkou dávku antigenu všem obyvatelům ve věku do 65 let.

  Přejít na externí zdroj
 • Změna nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

  Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se týká lidí se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra), kteří mají již přiznaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a v jejich stavu nastala změna. Na odkazu se dozvíte, kdo může tuto žádost podat, za jakých podmínek a jak se postupuje.

  Přejít na externí zdroj
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu uplatňovat širokou škálu benefitů, které jim garantují jednotlivé právní předpisy, popř. které jim nabízí soukromé subjekty zejména v oblasti služeb. Podle míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace se určuje druh označení průkazu symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Detailní popis postupu při podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj