mobilita

Mobilita je odborný výraz pro „pohyblivost“. Lékaři tak hovoří např. o mobilitě pacienta (tzn. do jaké míry je pacient schopen se sám pohybovat), mobilitě kloubu (ta může být omezena v důsledku onemocnění či zranění) apod.