Desatero správné péče o vnitřní vodovod

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody na kohoutku (nejen její znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd. Osvětový materiál seznamuje s nejdůležitějšími zdravotními aspekty vnitřních vodovodů a i nápravných opatřeních.

Pokračujte na původní zdroj

Desatero správné péče o vnitřní vodovod

Více v kategorii Voda a zdraví