Tuberkulóza

Zdroje věnované původci, prevenci, cestě přenosu, příznakům, diagnostice a léčbě tuberkulózy (dříve souchotiny). Dozvíte se, jestli má význam se nechat očkovat, proti tomuto infekčnímu onemocnění a jaký je jeho výskyt v České republice. Naleznete také zajímavosti, které se týkají historie onemocnění tuberkulózou.

Pokračujte na původní zdroj

Tuberkulóza

Více v kategorii Infekční nemoci

Články na NZIP

  • Tuberkulóza (TBC)

    TBC je závažné infekční onemocnění, které může postihovat řadu orgánů, nejčastěji plíce. Na světě ročně na tuberkulózu umírá přibližně 1,3 milionu lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje očkování proti TBC (tzv. kalmetizaci) co nejdříve po narození, nejpozději do 1 roku věku a pouze jednou dávkou vakcíny.

  • Očkovací kalendář pro děti

    Dětský očkovací kalendář uvádí jednoduchý a stručný přehled povinného i nepovinného hrazeného očkování dětí v ČR. Přehledná tabulka uvádí různé typy vakcinací, i počty dávek, které je třeba aplikovat, aby očkované dítě bylo chráněno proti nákaze. V očkovacím kalendáři jsou uvedena hrazená očkování dle platné legislativy a doporučená očkování podle aktuálních poznatků.

  • Zánět vaječníků a zánět vejcovodů: co to je?

    Záněty vejcovodů (tube) a zánět vaječníků (ovaria) se často vyskytují současně a bilaterálně a označují se jako adnexitida. Často může být současně zánětem postiženo také endometrium nebo pobřišnice. Pokud k tomu dojde, hovoříme o hlubokém pánevním zánětu. Adnexitida i hluboký pánevní zánět by měly být léčeny co nejdříve, neboť by mohlo nastat několik komplikací (např. nemožnost mít dítě). Někdy je však pozorován průběh bez příznaků nebo volný průběh. I přesto může dojít k negativním důsledkům.

Doporučené zdroje