Počet výsledků: 20

Otevřít filtraci
Datová sada poskytuje seznam odběrových míst v ČR, kde jsou prováděny PCR a antigenní testy na onemocnění COVID-19.
Datová sada poskytuje seznam veřejných očkovacích míst v ČR, kde jsou podávány očkovací látky proti onemocnění COVID-19.
Záznamy (řádky) datové sady popisují jednotlivé anonymizované registrace, které byly vytvořeny na dané očkovací místo v daný den. Do datové sady spadají také osoby, které již byly očkovány.
Každý záznam (řádek) datové sady udává volnou a maximální kapacitu daného očkovacího místa v daný den.
Datová sada poskytuje řádková data o vykázaných očkováních na jednotlivých očkovacích místech ČR. Každý řádek přehledu popisuje jedno vykázané očkování v daném dni a věkové skupině, s použitím vybrané očkovací látky, na konkrétním očkovacím místu a ve vybraném kraji.
Datová sada obsahuje přehled spotřeby očkovacích látek (použité a znehodnocené ampulky) proti onemocnění COVID-19 v očkovacích místech v ČR. Každý záznam (řádek) datové sady udává počet použitých a znehodnocených ampulek dané očkovací látky na daném očkovacím místě v daný den.
Datová sada poskytuje řádková data o vykázaných očkováních na jednotlivých očkovacích místech ČR. Každý řádek přehledu popisuje jedno vykázané očkování v daném dni a indikační skupině profese, s použitím dané dávky očkovací látky, na konkrétním očkovacím místu a ve vybraném kraji.
Datová sada obsahující aktuální přehled o počtech kusů ochranného materiálu k danému dni, který byl distribuován do jednotlivých krajů v ČR (brýle, dezinfekce, roušky, respirátory, ...). Datová sada je dostupná v nové verzi na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v2/covid-19/ .
Datová sada obsahující aktuální přehled o počtech kusů ochranného materiálu k danému dni, který byl distribuován do jednotlivých krajů v ČR (brýle, dezinfekce, roušky, respirátory, ...). Datová sada nahrazuje předchozí verzi dostupnou na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/api/v1/covid-19/ .
Datová sada umožňuje zobrazit aktuální místa poskytování zdravotní péče. Datová sada je sestavena tak, aby bylo možné zjistit nejen adresu zdravotnického zařízení, ale také obory, formy a druhy péče, které zdravotnická zařízení poskytují a též adresu sídla poskytovatele.

Zobrazeno 1 až 10 z 20

Téma

Organizace

Počet výsledků