Počet výsledků: 19

Otevřít filtraci
Datová sada obsahující kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic včetně laboratoří, denní počty vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic, denní počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a hospitalizačních úmrtí, a denní počty provedených testů na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří.
Datová sada obsahující kumulativní a přírůstkové počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic včetně laboratoří (s rozdělením na primoinfekce a reinfekce), počty vyléčených po onemocnění COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic, počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID‑19 dle hlášení krajských hygienických stanic a hospitalizačních úmrtí, a počty provedených testů na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří.
Datová sada umožňuje hodnotit četnost úmrtí osob na nemoci oběhové soustavy. Údaje zjištěné v jednotlivých letech lze stratifikovat dle charakteristik osob (kategorie věku při úmrtí, pohlaví, bydliště při úmrtí, příčina úmrtí).
Zahrnuje úmrtí osob, které byly pozitivně testovány na COVID‑19 (metodou PCR) bez ohledu na to, jaké byly příčiny jejich úmrtí, a k jejichž úmrtí došlo v rámci hospitalizace či mimo ni.
Standardizovaná úmrtnost (SDR) – teoretická intenzita úmrtnosti na 100 000 osob reálné populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti. Počítáno metodou přímé standardizace.
Zdraví
CSV
Standardizovaná úmrtnost na poranění a otravy. MKN 10: V01-Y98
Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk zemřelých. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.
Datová sada poskytuje agregovaná data o počtech zemřelých s duševním onemocněním. Stratifikace dle pohlaví a věkové kategorie. Dále poskytuje procentuální podíl zemřelých vůči celkovému počtu pacientů.
Datová sada podle krajů a okresů ČR obsahující kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 (včetně reinfekcí) dle validovaných hlášení krajských hygienických stanic, kumulativní denní počty vyléčených po onemocnění COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a kumulativní denní počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a hospitalizačních úmrtí.
Datová sada obsahující data hospitalizovaných pacientů popisující průběh hospitalizace (aktuální a celkový počet hospitalizovaných, rozdělení podle příznaků, rozdělení podle podpůrných přístrojů, počet úmrtí).

Zobrazeno 1 až 10 z 19

Téma

Organizace

Počet výsledků