COVID-19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle okresu

Datová sada podle krajů a okresů ČR obsahující kumulativní denní počty osob s prokázaným onemocněním COVID-19 (včetně reinfekcí) dle validovaných hlášení krajských hygienických stanic, kumulativní denní počty vyléčených po onemocnění COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a kumulativní denní počty úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19 dle hlášení krajských hygienických stanic a hospitalizačních úmrtí. S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme uvádět aktuální počty aktivních případů na základě aktuálních počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. Data jsou neúplná a jejich použití má za následek zkreslující výsledky.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace denní
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
COVID-19: Přehled epidemiologické situace dle hlášení krajských hygienických stanic podle okresu
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje