imunokompromitovaný

Imunokompromitovaný znamená „mající poškozený či oslabený imunitní systém“. Imunokompromitovaní pacienti mají poškozené imunitní mechanismy a jsou ohroženi závažnými infekcemi. Porucha imunity může být:

  1. vrozená – v důsledku některých genetických poruch,
  2. získaná, ať už jakýmkoli způsobem: příčinou může být řada léčebných postupů, zvláště pak protinádorová léčba; mezi další příčiny se řadí některé infekce (zejména HIV), přítomnost zhoubného nádoru, diabetes mellitus, podvýživa apod.

Terminologická poznámka: Někdy se používají i výrazy imunokompromitující stav či imunokompromitace, což znamená prakticky totéž – obojí označuje imunokompromitovaného člověka.