imunokompromitovaný

Imunokompromitovaný znamená „mající poškozený či oslabený imunitní systém“. Imunokompromitovaní pacienti mají poškozené imunitní mechanismy a jsou ohroženi závažnými infekcemi. Porucha imunity může být vrozená nebo jakýmkoli způsobem získaná (řada léčebných postupů, zvláště pak v onkologii; příčinou však může být i infekce HIV apod.).