antiseptika

Antiseptika jsou látky s antimikrobiálním účinkem, které jsou aplikovány (nanášeny) na živou tkáň – např. kůži – za účelem snížení rizika infekce či dokonce sepse.

Odvozené přídavné jméno je antiseptický.

Poznámka: Antiseptika je potřeba odlišovat od antibiotik (ty ničí bakterie uvnitř těla) i od dezinfekčních prostředků (ty ničí patogeny nacházející se na neživých předmětech).

Viz také anti-.