dezinfekce

Dezinfekce je ničení patogenů nacházejících se na neživých předmětech, a to buď chemickými metodami (např. různými dezinfekčními prostředky, ozonem apod.) nebo fyzikálními metodami (např. vysokou teplotou, ultrafialovým zářením apod).

Odvozené přídavné jméno je dezinfekční.

Poznámka: Dezinfekční prostředky je potřeba odlišovat od antibiotik (ty ničí bakterie uvnitř těla) i od antiseptik (ty ničí patogeny nacházející se na těle člověka, např. na kůži).