Marfanův syndrom

Marfanův syndrom je dědičná porucha pojivové tkáně, která se projevuje např. nadměrně dlouhými končetinami, rozvolněnými klouby a některými vadami zraku a srdce.