motorické schopnosti

Motorické schopnosti (angl. motor abilities) jsou zčásti vrozené předpoklady pro určitou kvalitu pohybu. K hlavním motorickým schopnostem, které využíváme při pohybové aktivitě, se řadí:

  • vytrvalost – z biologického hlediska se jedná o schopnost těla produkovat energii ve svalových buňkách (myocytech), a to „spalováním“ živin společně s kyslíkem;
  • síla – schopnost kosterního svalu vyvinout napětí (to pak může – ale nemusí – vést k pohybu);
  • rychlost – schopnost provádět prudké pohyby;
  • obratnost – schopnost řídit a koordinovat pohyby; to souvisí například s udržováním rovnováhy, dodržováním rytmu nebo pohybovou reakcí těla na různé podněty;
  • pohyblivost – schopnost pohybovat klouby (včetně rozsahu jejich pohybu) a natahovat svaly.

Viz také motorický, motorika, motorické dovednosti.

Související příspěvky: