motorické dovednosti

Motorické dovednosti neboli motorika je schopnost člověka samostatně se pohybovat. Motorické dovednosti se od narození v průběhu dětství postupně „samy“ rozvíjejí, ale důležité je i jejich neustálé učení a trénink. Motorické dovednosti každého jedince se proto mohou po celý život měnit (tzn. dále rozvíjet), nebo se na určité úrovni zastavit a zůstat stejné (pokud je necvičíme). Některé motorické dovednosti řadíme do hrubé motoriky, jiné do jemné motoriky.

K hlavním motorickým dovednostem, které využíváme při pohybové aktivitě, se řadí:

  • vytrvalost – z biologického hlediska se jedná o schopnost těla produkovat energii ve svalových buňkách (myocytech), a to „spalováním“ živin společně s kyslíkem;
  • síla – schopnost svalu vyvinout napětí (to pak může – ale nemusí – vést k pohybu);
  • rychlost – schopnost provádět prudké pohyby;
  • obratnost – schopnost řídit a koordinovat pohyby; to souvisí například s udržováním rovnováhy, dodržováním rytmu nebo pohybovou reakcí těla na různé podněty;
  • pohyblivost – schopnost pohybovat klouby (včetně rozsahu jejich pohybu) a natahovat svaly.

Viz také motorický.

Související příspěvky: