klinické vyšetření

Klinické vyšetření je souhrnný výraz pro postup, který zahrnuje:

Viz také klinický.