celulitida (v dermatologii)

Celulitida v souvislosti s dermatologií (angl. cellulite) je označení pro hrbolatou kůži, zejména v oblasti hýždí a stehen. Celulitida je velmi rozšířená: podle některých odhadů se někdy v průběhu života vyskytne u 80–90 % žen. Jedná se o degenerativní změny podkožního vaziva. Princip jejího vzniku spočívá v tom, že podkožní tuk začíná zespodu tlačit na podkožní vazivo, a povrch kůže tím získá typický hrbolatý vzhled. Existují některé léčebné postupy, ale jejich účinek je většinou jen dočasný. Zdravý životní styl (vyvážená strava s nízkým obsahem tuku, nekuřáctví, pravidelná pohybová aktivita) mohou riziko vzniku celulitidy snížit.

Obrázek: Celulitida na ženských hýždích. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také celulitida (v infekčním lékařství).