degenerace

Degenerace znamená „postupné zhoršování a ztráta funkce orgánů nebo tkání“. Například věkem podmíněná makulární degenerace je oční vada, která se obvykle projeví ve věku okolo 60 let.

Odvozené přídavné jméno je degenerativní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz degenerace, degenerativní apod.