malobuněčný karcinom plic

Malobuněčný karcinom plic neboli SCLC (zkratka pochází z anglického názvu small-cell lung cancer) je agresivní (rychle rostoucí) zhoubný nádor, který se tvoří v plicní tkáni a může se šířit do dalších částí těla. Název tohoto typu karcinomu plic je odvozen od nádorových buněk, které se při pozorování pod mikroskopem jeví jako relativně malé (ve srovnání s nemalobuněčným karcinomem plic).

Viz také malobuněčný karcinom, karcinom plic.

Související příspěvky: