malobuněčný karcinom

Malobuněčný karcinom je typ vysoce zhoubného (maligního) nádoru, který nejčastěji vzniká v plicích (viz malobuněčný karcinom plic). Někdy se však může vyskytnout i v jiných částech těla – například v děložním čípku, prostatě nebo trávicím traktu.

Viz také karcinom, zhoubný nádor, malobuněčný karcinom plic.