nemalobuněčný karcinom plic

Nemalobuněčný karcinom plic neboli NSCLC (zkratka pochází z anglického názvu non-small-cell lung cancer) je souhrnné označení pro skupinu zhoubných nádorů plic, které jsou pojmenovány podle druhu buněk, které se v nich vyskytují, popř. podle toho, jak tyto buňky vypadají pod mikroskopem. Odborníci rozlišují tři hlavní typy nemalobuněčného karcinomu plic:

Nemalobuněčný karcinom plic se vyskytuje častěji než malobuněčný karcinom plic.

Viz také karcinom plic.

Související příspěvky: