virus zarděnek

Virus zarděnek je RNA virus, který způsobuje zarděnky. Virus zarděnek se šíří:

  • vzdušnou cestou (prostřednictvím respiračních kapének) při mluvení, kašlání a kýchání nemocného jedince,
  • kontaktem se znečistěnými předměty,
  • během těhotenství z matky na dítě.

Viz také viry, zarděnky.

Související příspěvky: