respirační kapénky

Respirační kapénky jsou typem částic, které se podílejí na přímém přenosu infekce. Jsou to částice o průměru větším než 5 µm, které jsou z dýchacích cest vylučovány při kašli, kýchání, mluvení nebo zpívání. Respirační kapénky pod vlivem gravitace rychle padají na zem, a proto se přenášejí pouze na omezenou vzdálenost (typicky ≤1 m).

Viz také respirační, jádra kapének, přímý přenos, přenos infekce, kapénková infekce.