kontaminace

Kontaminace znamená přítomnost infekčního agens, toxické nebo jinak škodlivé látky (radioaktivní materiál, jiné biologické nebo chemické látky) na povrchu těla nebo na oděvu, ložním prádle, hračkách, zdravotnických prostředcích, chirurgických nástrojích, obvazech nebo jiných předmětech; dále ve vzduchu, ve vodě nebo v jídle; a v neposlední řadě i v budovách nebo v půdě.