serin

Serin je jedna z dvaceti základních aminokyselin, z nichž jsou tvořeny proteiny v lidském těle. Serin (zkratka Ser pochází z anglického názvu serine) se zároveň řadí mezi neesenciální aminokyseliny.

Obrázek: Chemická struktura serinu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), vodíku (bílá), dusíku (modrofialová) a kyslíku (červená). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také neesenciální aminokyseliny.

Související příspěvky: