bazální ganglia

Bazální ganglia neboli bazální jádra (lat. nuclei basales) jsou oblasti šedé hmoty, které jsou uloženy hluboko uvnitř mozku, přesněji řečeno ve spodní části každé mozkové hemisféry. Jednotlivá bazální ganglia jsou obvykle označována latinskými názvy (neboť české názvy nejsou běžně zažité), například:

  • nucleus caudatus,
  • putamen,
  • globus pallidus.

Terminologická poznámka: Správnější než „bazální ganglia“ by bylo používat termín bazální jádra, neboť se jedná o shluky těl nervových buněk v oblasti centrálního nervového systému. Zažitý a hojně používaný termín „bazální ganglia“ je tedy technicky vzato nesprávný, neboť ganglia jsou struktury periferního nervového systému.

Obrázek: Schematické znázornění polohy některých (nikoli všech) bazálních ganglií v mozku: putamen i nucleus caudatus (sestávající z anglicky označených částí caudate head + caudate body + caudate tail) jsou znázorněny oranžově, globus pallidus je znázorněn tmavožlutě. (Zdroj: By Lim S-J, Fiez JA and Holt LL (2014) How may the basal ganglia contribute to auditory categorization and speech perception? Front. Neurosci. 8:230. doi: 10.3389/fnins.2014.00230, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44994759)