sérotyp

Sérotyp neboli sérovar je pojem používaný v mikrobiologii. Jedná se o skupinu mikroorganismů (bakterií nebo virů) téhož druhu, která se vyznačuje charakteristickým souborem antigenů. Jinými slovy, proti různým sérotypům téhož druhu bakterie nebo viru tvoří imunitní systém různé protilátky. Například salmonely vypadají pod mikroskopem stejně, ale pomocí sérologického vyšetření lze od sebe rozlišit jednotlivé sérotypy.

Viz také séroskupina.