sérologie

Sérologie je vědecká disciplína, která se zabývá výzkumem séra. V lékařské praxi však se tento pojem obvykle vztahuje na detekci protilátek v séru: v tomto smyslu je prováděno tzv. sérologické vyšetření.

Odvozené přídavné jméno je sérologický, odborník na sérologii se nazývá sérolog.