hypertermie

Hypertermie je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „přehřátí“. V souvislosti s lékařstvím se obvykle jedná o abnormálně vysokou tělesnou teplotu, která je nejčastěji důsledkem působení tepla, se kterým se již organismus nedokáže sám vypořádat, nebo nějakou infekcí. Hypertermie však může být vyvolána i záměrně (pod lékařským dohledem), například v rámci protinádorové léčby (hypertermická léčba, hypertermická intraperitoneální chemoterapie).

Odvozené přídavné jméno je hypertermický.

Viz také hyper-, hypertermická léčba.