hypertermická léčba

Hypertermická léčba je typ protinádorové léčby, při níž je zhoubný nádor vystaven vysokým teplotám, které buď přímo poškozují a zabíjejí nádorové buňky, nebo zvyšují citlivost nádorových buněk na účinky radioterapie a některých protinádorových léků.

Viz také hypertermie.