hypertermická intraperitoneální chemoterapie

Hypertermická intraperitoneální chemoterapie neboli HIPEC (zkratka pochází z anglického názvu hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) je zjednodušeně řečeno výplach břišní dutiny zahřátým roztokem, který obsahuje chemoterapeutika. HIPEC se využívá při některých operacích u pacientů ze zhoubnými nádory, které se rozšířily dovnitř břicha, tj. intraabdominálně. HIPEC se často používá v kombinaci s cytoredukční chirurgií (CRS), tedy po odstranění co největšího množství nádorové tkáně chirurgickým zákrokem. Zahřátý roztok obsahující protinádorové léky je bezprostředně po CRS podáván tenkou hadičkou přímo do břišní dutiny. Cílem tohoto postupu je zlikvidovat zbývající („neviditelné“) nádorové buňky.

Viz také hypertermie, intra-, peritoneum, chemoterapie.