enzalutamid

Enzalutamid je lék používaný při léčbě karcinomu prostaty, který splňuje jednu z následujících podmínek:

  1. je kastračně rezistentní (tj. nereaguje na hormonální léčbu),
  2. je metastatický a zároveň hormonálně citlivý (tj. reaguje na hormonální léčbu).

Princip působení enzalutamidu spočívá v tom, že se váže na androgenní receptory, které se nacházejí v některých buňkách karcinomu prostaty. Tímto způsobem „zablokované“ androgenní receptory nemohou vázat androgeny (zejm. testosteron), což může zastavit růst zhoubného nádoru. Enzalutamid se řadí mezi antagonisty androgenních receptorů.