androgenní receptory

Androgenní receptory jsou hormonální receptory, které mají schopnost vázat androgeny (což jsou např. mužské pohlavní hormony). Androgenní receptory se nacházejí především v buňkách mužských pohlavních orgánů, v některých dalších typech tkání a také v některých nádorových buňkách. Například u zhoubných nádorů prostaty se androgeny vážou na androgenní receptory uvnitř nádorových buněk, což způsobuje další růst nádoru.

Viz také androgeny, receptor.