rezistence

Rezistence znamená „odolnost“.

Odvozené přídavné jméno je rezistentní, což znamená „odolný“. Například bakterie rezistentní vůči penicilinu způsobuje infekci, kterou nelze vyléčit penicilinem; místo něj je potřeba nasadit jiné antibiotikum.