rezistence

Rezistence znamená „odolnost“.

Odvozené přídavné jméno je rezistentní, což znamená „odolný“. Příklady:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz rezistence, rezistentní apod.