spermie

Spermie jsou mužské pohlavní buňky, které se vyvíjejí ve varlatech.

Viz také sperma.