posttraumatický

Posttraumatický znamená „vyskytující se po úrazu nebo po duševním traumatu“. Například posttraumatická stresová porucha je forma úzkostné poruchy, která je způsobena stresující nebo traumatickou životní událostí.

Viz také post-, trauma.