Touretteův syndrom

Touretteův syndrom je neurologické onemocnění, které postihuje mozek a nervový systém. Touretteův syndrom se vyznačuje jednoduchými nebo komplexními motorickými a hlasovými tiky, které přetrvávají alespoň jeden rok. Svalové záškuby se objevují především v oblasti hlavy a horních končetin. Mohou se projevovat mrkáním, otevíráním úst, rychlým otáčení hlavy apod. Vedle toho se objevuje popotahování, pokašlávání, vyrážení jednotlivých samohlásek nebo nemístných slov, opakování slov nebo celých vět. U většiny lidí, u nichž se Touretteův syndrom rozvine, začnou příznaky v dětství a pokračují až do dospělosti.

Viz také syndrom.