Touretteův syndrom

Jako Touretteův syndrom se označují motorické a hlasové tiky, které přetrvávají alespoň jeden rok. Touretteův syndrom se vyznačuje jednoduchými nebo komplexními motorickými a hlasovými tiky. Svalové záškuby se objevují především v oblasti hlavy a horních končetin. Mohou se projevovat mrkáním, otevíráním úst, rychlým otáčení hlavy apod. Vedle toho se objevuje popotahování, pokašlávání, vyrážení jednotlivých samohlásek nebo nemístných slov, opakování slov nebo celých vět.

Související příspěvky:

Vyhledat „Touretteův syndrom“ na NZIP