bakteriální infekce

Bakteriální infekce jsou infekce způsobené bakteriemi. Bakterie způsobují celou řadu bakteriálních onemocnění – např. tetanus, listeriózu, tuberkulózu, choleru, břišní tyfus, mor a mnoho dalších.

Bakteriální infekce není totéž co bakteriální onemocnění, neboť infekce se nemusí navenek nijak projevit (alespoň zpočátku).

Bakterie se do těla mohou dostat přes poškozenou kůži (rány, škrábance nebo neodborně provedené chirurgické zákroky), ale i ústy a nosem. Některé bakterie se množí tak rychle, že utlačují tkáně hostitele a narušují jejich normální funkci. Některé mohou zabíjet buňky a tkáně hned po svém pomnožení. Někdy produkují toxiny, které mohou paralyzovat a ničit buňky nebo vyvolat masivní imunitní reakci, která má pro organismus závažné následky.

Viz také bakterie, infekce, virové infekce, plísňové infekce, parazitární infekce.