bakteriální onemocnění

Bakteriální onemocnění je jakékoli onemocnění způsobené bakteriemi. Bakteriální onemocnění není totéž co bakteriální infekce, neboť infekce se nemusí navenek nijak projevit (alespoň zpočátku). Příklady bakteriálních onemocnění jsou tetanus, listerióza, tuberkulóza, cholera, břišní tyfus, mor a mnoho dalších.

První linií obrany proti bakteriálním onemocněním jsou antibiotika.

Viz také bakterie, bakteriální infekce.