spinální svalová atrofie

Spinální svalová atrofie neboli SMA (zkratka pochází z anglického názvu spinal muscular atrophy) je dědičné nervosvalové onemocnění, které se vyznačuje slabostí a postupným ochabováním (atrofií) svalů, které slouží k pohybu, tj. kosterních svalů. SMA je způsobena úbytkem specializovaných nervových buněk, tzv. motorických neuronů, které řídí pohyb svalů. Slabost bývá závažnější u svalů, které jsou blízko středu těla (proximální), než u svalů vzdálených od středu těla (distální). Svalová slabost se obvykle zhoršuje s věkem. Existuje mnoho typů spinální svalové atrofie, které se liší zejména věkem nástupu a závažností svalové slabosti.

Viz také atrofie.