distální

Distální v souvislosti s lékařstvím označuje část těla, která je vzdálenější od středu těla než jiná část. Příklady:

  • Prsty na rukou jsou distálně od lokte.
  • Distální epifýza je epifýza, která se nachází dále od středu těla (např. u kosti pažní je to konec kosti, který je součástí loketního kloubu).

Opakem distálního je proximální.