distální

Distální v souvislosti s lékařstvím označuje část těla, která je vzdálenější než jiná část (ať již od středu těla, nebo od jiné anatomické struktury). Příklady:

Opakem distálního je proximální.