bevacizumab

Bevacizumab je lék, který se používá samostatně (v monoterapii) nebo společně s jinými léky (v kombinované terapii) k léčbě různých typů zhoubných nádorů (ZN), konkrétně:

Jeho případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá. Princip působení bevacizumabu spočívá v tom, že lék blokuje tvorbu nových krevních cév v nádoru. Bevacizumab se řadí mezi cílené léky, inhibitory angiogeneze a monoklonální protilátky.

Viz také cílená protinádorová léčba.