střevní polypy

Střevní polyp je malý výrůstek, který se vytvořil na sliznici tlustého střeva. Většina střevních polypů je neškodná, avšak z některých z nich se časem může vyvinout kolorektální karcinom (rakovina tlustého střeva), který v pozdějších stadiích může člověka ohrozit na životě.

Střevní polypy mohou vzniknout u kohokoli. Vyšší riziko mají lidé starší 50 let, dále lidé s nadváhou, kuřáci a ti, v jejichž osobní nebo rodinné anamnéze se vyskytly buď střevní polypy nebo kolorektální karcinom.

Střevní polypy obvykle nezpůsobují potíže a nemají žádné příznaky. Pro lidi starší 50 let důležité pravidelně podstupovat screeningová vyšetření (nejlépe kolonoskopii), protože střevní polypy nalezené v časných stadiích lze obvykle bezpečně a úplně odstranit. Pravidelný screening a odstraňování polypů je nejlepší prevencí kolorektálního karcinomu.

Viz také střeva, polyp, screeningová kolonoskopie, kolorektální karcinom.