ependymové buňky

Ependymové buňky jsou typem neuroglií (podpůrných buněk nervové tkáně), které tvoří epitelovou výstelku mozkových komor a centrálního kanálku míchy. Ependymové buňky hrají klíčovou roli v homeostáze mozkomíšního moku, metabolismu mozku a odstraňování odpadních látek z centrálního nervového systému.

Viz také buňka.