obratle

Obratle (lat. vertebrae) jsou nepravidelné kosti, které jsou základními stavebními jednotkami páteře. Rozlišujeme tři typy obratlů: krční, hrudní a bederní. Obratle se zvětšují směrem od krku k bedrům (tzn. bederní obratle jsou výrazně větší než krční obratle), protože níže umístěné obratle musí nést větší hmotnost. Typický obratel se skládá ze dvou základních částí:

  • tělo obratle – přední část obratle,
  • obratlový oblouk – zadní část obratle, na níž rozlišujeme dva pedikly, dvě laminy a sedm výběžků.

Tělo obratle a obratlový oblouk společně vytvářejí tzv. obratlový otvor (foramen vertebrale). Za sebou následující obratle tvoří páteřní kanál (canalis vertebralis), kterým prochází mícha.

Za sebou následující obratle jsou spojeny jednak meziobratlovými ploténkami, jednak kloubními výběžky obratlů (dolní kloubní výběžky jednoho obratle tvoří pohyblivý kloub s horními kloubními výběžky obratle pod ním).

Obrázek: Struktura obratle (vlevo) a mícha, míšní nervy a jejich poloha vzhledem k páteři (vpravo). (Zdroj: Jmarchn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

Viz také páteř, obratle, krční obratle, hrudní obratle, bederní obratle, meziobratlové ploténky, tělo obratle, obratlový oblouk.

Související příspěvky: